CHỦ ĐỀ PRINCE Liên hệ đặt tiệc

Sinh Nhật bé Khôi Vĩ được trang trí và tổ chức tại nhà hàng Hương Cau 2. Backrop 3D được lên ý tưởng thiết kế và trang trí với chủ đề Royal dành cho Hoàng tử nhỏ …