0914.10.25.10 anthonymrhappy@gmail.com

CHỦ ĐỀ PRINCE

Sinh Nhật

Gói HAPPY VIP

Địa Điểm

HƯƠNG CAU 2

Chủ đề

HOÀNG TỬ NHỎ

Mô Tả

Sinh Nhật bé Khôi Vĩ được trang trí và tổ chức tại nhà hàng Hương Cau 2. Backrop 3D được lên ý tưởng thiết kế và trang trí với chủ đề Royal dành cho Hoàng tử nhỏ …